Moraliska MP

Den gröne är den rödes like,
ständigt i jakt på sitt lyckorike.
Men för att detta rike nå,
offras principer då och då.
Miljö byts mot Makt, för MP:s del,
stöd blev förakt bland väljarnas led.

Annonser